دکتر فرناز عطائی

متخصص روانپزشکی


پيام هفته

سخنان بزرگان1

هر از چندگاهی از کارتان دست بکشید، و اندکی بیاسایید، چراکه وقتی به سر کار خویش باز می گردید، ارزیابیتان مطمئن تر خواهد بود، کار مداوم و پی در پی سبب می شود که نیروی سنجش و ارزیابی را از دست بدهید.

گاهی از کسب و کارتان فاصله بگیرید، تا سنگینی کار کمتر نمود کند، و با نیم نگاهی، حجم بیشتری از آن به منصه عمل درآید، و کمبود هماهنگی و تناسب آسانتر دیده شود.

(لئوناردو داوینچی)

(1519 1452)

لئوناردو داوینچی، نقاش، مجسمه ساز، معمار، موسیقی دان، مهندس، ریاضیدان و دانشمند ایتالیایی، یکی از بزرگترین نوابع بشریت به شمار می آید.

غم را دیدم که پیاله ای پر از غصه سر می کشید، صدایش کردم و گفتم: "شیرین است، این طور نیست" با ترشرویی پاسخ داد: "تو با این دخالت، کسب و کارم را از رونق انداختی؛ چگونه می توانم از این پس اندوه را به تو بفروشم، در حالی که می دانی غم موهبت است نه مصیبت."

جلال الدین رومی

جلال الدین رومی شاعر و عارف پاک نهاد پارسی درباره عشق ناب، قلم فرسایی می کند. عشقی که فراسوی منیت و خودپرستی و تنها در پرتو روحیه الهی که آرزومند اتحاد و اتفاق با خداست قابل حصول است.

اصلی در روانشناسی می گوید که اگر تصویری از خواسته خود را در ذهن ترسیم کنید و آن تصویر را به اندازه کافی در آنجا نگه دارید، دیری نمی پاید که خواسته شما به طور دقیق متجلی می شود.

ویلیام جیمز

(1910 1842)

ویلیام جیمز فیلسوف، روانشناس و معلم آمریکایی در زمینه های خداشناسی، روانشناسی، اخلاق و متافیزیک نویسنده توانایی بود.

وقتی کار می کنید به نی لبکی می مانید که از میان قلب زمزمه های زمان به موسیقی تبدیل می شود. عشق به زندگی از طریق کار، به معنای دوستی و صمیمیت با درونی ترین راز حیات است. کار عشقی مریی و ملموس است. از این رو مادام که کاری با شور و اشتیاق در نیامیزد پوچ و میان تهی خواهد بود.

خلیل جبران

(1931 1883)

خلیل جبران صوفی، شاعر، نمایش نامه نویس و هنرمند لبنانی است. او از سال 1910 در آمریکا زندگی کرد.

به مجرد این که انگشت تو حرکت کرد و چیزی نوشت و به نوشتن ادامه داد، نه زٌهد و تقوا و نه فهم و زیرکی تو می تواند نیم خط آن را باطل کند، و نه اشکهای تو می تواند کلمه ای از آن را بشوید و محو کند.

عمر خیام

(1122 1048)

عمر خیام مدرس و منجم ایرانی است که اشعارش نمایانگر افکار او در زمینه الوهیت، خیر و شر، روح، ماده و سرنوشت است.

چه می شد اگر می خوابیدی و در عالم رویا به بهشت می رفتی و یک گل زیبا و عجیب را می کندی و وقتی بیدار می شدی، آن گل را در دست خود می یافتی؟

ساموئل تایلر کالریج

(1834 1772)

ساموئل تایلر کالریج شاعر و مقاله نویس انگلیسی، برجسته ترین نقاد دوران خود و سخنگوی طبقه روشنفکر نهضت رمانتیک انگلیس به شمار می آید.

سکوت را بیاموز

بگذار، ذهن آرام تو

گوش کند و بیاموزد.

فیثاغورث

(580 500 قبل از میلاد)

فیثاغورث، ریاضیدان و فیلسوف یونانی که به ریاضیات خصوصاً در رابطه با وزن، اندازه و تئوری موسیقی علاقمند بود.

تمام گرفتاری های انسان ناشی از آن است که قادر نیست تنها در اتاقی بنشیند، آرام گیرد و سکوت اختیار کند.

پاسکال

(1662 1623)

پاسکال دانشمند، فیلسوف، ریاضیدان و نویسنده فرانسوی که مقاله های او در رشته هیدرولیک و هندسه محض بسیار مفید و موثر واقع شد.

آنچه را که شنیده ای؛ خواه عقاید قدیمی و منسوخ گذشته که سینه به سینه و نسل به نسل؛ به تو رسیده،

و یا چیزهایی که بارها از آن سخن به میان آمده؛

و یا سخنان مکتوب حکیمان و فرزانگان گذشته؛

و یا حدس و گمان؛

و یا سخنان بزرگترها و استادان؛

تنها زمانی باور کن و بپذیر که پس از مشاهده و موشکافی، از انطباق آن با عقل و استدلال یقین حاصل کنی و بدانی که به سود و منفعت همگان تمام خواهد بود.

بودا

(563 483 پیش از میلاد)

بودا بنیانگذار دین بودا، یکی از ادیان عمده جهان است. او با عنوان شاهزاده سیدهارتاگوآتاما در شمال شرق هندوستان، نزدیک مرز نپال دیده به جهان گشود و پس از دیدن غم و اندوه، بیماری و مرگ و درک این نکته که حتی ثروتمندترین و نیرومندترین انسانها از آنها مصون و در امان نیستند، در بیست و نه سالگی زندگی اشرافی خود را رها کرد و به جستجوی یافتن حقایق برتر شتافت.

رهبران راستین

به سختی توسط پیروانشان شناخته می شوند؛

بعد از آنها، رهبرانی هستند که مردم آنان را می شناسند و تحسین می کنند.

بعد از آنها، رهبرانی هستند که مردم از آنان می ترسند؛

در مرتبه آخر رهبرانی که مردم از آنان نفرت دارند؛

اعتماد نکردن

به معنای اعتماد نستاندن است

وقتی کاری بدون قیل و قال،

و یا تکبر و تفاخر انجام می شود،

مردم عادی می گویند،

"اوه، ما این کار را کردیم."

لائوتزو

(قرن ششم قبل از میلاد)

لائوتزو، فیلسوف چینی و مؤلف تئوتچینگ به معنای راه یا طریقت است. این نوشته پایه و اساس رسوم و اعمال تائوئیزم می باشد.

عدم استفاده از خشونت به سادگی در قلب فرد ستمگر تغییری پدید نمی آورد. نخست روح و قلب فردی را که به آن متعهد است متأثر می کند و عزت نفس وی را افزایش می دهد، منابع قدرت و جسارتش را که از آن بی خبر بود برمی انگیزد؛ و نهایتاً به فرد مخالف می رسد و وجدان او را منقلب می کند؛ چندان که آشتی و صلح و صفا متحقق می شود و به فعلیت درمی آید.

مارتین لوترکینگ

(1968 1929)

دکتر مارتین لوترکینگ کشیش و پیکارگری که بدون توسل به زور و خشونت از حقوق مدنی مردم به ویژه سیاهپوستان دفاع کرد. او در سال 1968 مورد سوء قصد قرار گرفت و از پای درآمد.

اگر بخندی، دنیا با تو می خندد،

و اگر گریه کنی، تنها گریه خواهی کرد.

زیرا زمین پیرو اندوهگین باید شادمانی را امانت بگیرد،

در حالی که به قدر کافی درگیر مشکلات خویش است.

آواز بخوان، تپه ها به تو پاسخ خواهند داد.

آه بکش، در هوا محو خواهد شد.

انعکاس ها، به صدای شادی محدود می شود،

اما از صدای دغدغه ها پس نشینی می کند.

شادی کن، مردم به سوی تو جذب می شوند،

اندوهگین باش، برمی گردند و می روند.

آنان شادی کامل و تمام عیار تو را می طلبند،

اما به غم و اندوه تو نیاز ندارند.

خوشحال باش، دوستان زیادی گرد می آوری.

غمگین باش، همه را از دست خواهی داد.

کسی نیست که جام شراب تو را رد کند.

اما صفرای زندگی را باید تنها نوش جان کنی.

سور بده، سالن هایت مملو از جمعیت می شوند،

امساک کن، جهان بی تفاوت از کنارت خواهد گذشت.

موفق باش و ایثار کن، تا در پناه آن زندگی کنی،

هیچ کس نمی تواند در واپسین دم حیات یاری ات کند.

برای اعیان و اشراف که در صف طولانی ایستاده اند، به اندازه کافی در سالن های شادمانی جا هست.

اما باید یکی یکی از میان راهروهای باریک درد و رنج گذر کنیم.

الاویلر ویلکاکس

(1919 1850)

در صدد انجام هرچه سریع تر کارها نباشید؛

به مزایا و امتیازهای خرد و حقیر فکر نکنید؛

تمایل برای انجام سریع کارها از تحقق کامل و جامع آنها جلوگیری می کند.

نگریستن به منافع اندک مانع به فعلیت درآمدن کارهای بزرگ می شود.

کنفوسیوس

(571 479 پیش از میلاد)

افسوس برای آن دختر، افسوس برای آن قاضی

یکی خانه دار زحمتکش، و آن دیگری ثروتمندی غمگین،

خدا به هردوی آنان رحم کند و خدا ما را نیز مشمول لطف و رحمتش قرار دهد.

که بیهوده خواب های دوران شباب و جوانی را در ذهنمان زنده می کنیم. غم انگیزترین کلمه هایی که تاکنون از زبان و یا قلمی جاری شده این است: "ای کاش چنین بود!"

بسیار خوب! برای همه ما، امید، دور از چشمان فیزیکی مان، در گوری عمیق مدفون است،

و چه بسا روزی فرشتگان سنگ مزارش را بردارند.

جان گرین لیف ویتیر

(1892 1807)

جان گرین لیف ویتیر شاعر مشهور نیوانگلندی که پیر و مذهب کوئیکر بود، زندگیش را وقف مسائل و تحولات اجتماعی کرد. او پس از خاتمه جنگهای داخلی، اشعارش را با تاکید بر مذهب، طبیعت و زندگی در نیوانگلند سرود.

صرف عمر در جهت مقصودی که آن را عالی و متعالی می دانید به شادی و سرور راستین منجر می شود، به جای این که ناله وفغان سر دهید و کاسه و کوزه بی تحرکی و نابسامانی خود را بر سر دنیای فانی بشکنید، به نیروهای طبیعت بپیوندید.

جرج برناردشاو

(1892 1807)

جرج برناردشاو، نمایش نامه نویس، منتقد و اصلاح طلب ایرلندی از طریق نمایشنامه ها و مقاله هایش نقطه نظرهای خود را مطرح کرد. بعضی از نظریات او سیاسی، برخی اقتصادی اجتماعی و پاره ای هم درباره مکتب جدید تکامل خلاق، مخالفت با تشریح جانوران زنده و گیاهخواری بود.

شش خطای انسان

خطای شماره 1: منافع انسان با پایمال کردن حقوق دیگران حاصل می شود.

خطای شماره 2: نگرانی از بابت اموری که قابل اصلاح و یا تغییر نیست.

خطای شماره 3: اصرار بر ناممکن دانستن کاری که آن را از حیطه توانایی خود خارج می کنیم.

خطای شماره 4: اجتناب از بی توجهی به چیزهای جزئی و بی اهمیت.

خطای شماره 5: سستی در زمینه پرورش ذهن و عادت نکردن به مطالعه و خواندن.

خطای شماره 6: تلاش به وادار کردن دیگران برای پیروی از باورها و شیوه زندگی ما.

مارکوس تولیوس سیسرو

(43 تا 106 پیش از میلاد)

سیسرو سیاستمدار و ادیب بزرگترین ناطق و فیلسوف رم بود، آخرین سالهای جمهوری رم اغلب عصر سیسرو نامیده می شود.


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اگه کار امروز را به فردا بیوگرافیEnglish Articlesمطالب و مقالاتنوشته هاي كاربراننکات جالب و خواندنیپيام هفتهآزمونهای شخصیترزومه(CV)سخنان بزرگانصفحه اصلیسوالات پزشکی