دکتر فرناز عطائی

متخصص روانپزشکی


پيام هفته

در آشنایی برای ازدواج چه سوالاتی از یکدیگر بپرسیم ؟

درزمان آشنایی برای ازدواج چه سوالاتی باید از هم بپرسیم؟
این پرسشنامه یکی از پرسشنامه های جامع در این زمینه است که توسط آقای ابوالفضل شیرازی تهیه شده است:
1- کدامیک از دوجمله زیر به نظرشما درست تر است ؟
اول : عشق به همدیگر وبعد بدست آوردن آشنایی.
دوم: آشناشدن با همدیگر وبعد رشد دادن عشق .

2- به نظرشما یک زوج قبل از ازدواج درخصوص چه مواردی باید باهم گفتگو نمایند؟ازلحاظ زمانی چقدر باید وقت اختصاص دهند؟
3- آیا حاضرید در مورد موارد زیر اطلاعاتی در اختیار همدیگر قرار دهید؟

نام نام خانوادگی- سن- محل تولد- میزان تحصیل شغل وسابقه شغلی- چندمین فرزند خانواده هستند- رشته تحصیلی- در قید حیات بودن ونبودن اعضاء خانواد ه تعداد اعضاء خانواد ه وجنسیت آنان وسن آنان- تحصیل آنان- شغلی وازدواج هرکدام محل زندگی وخانواده هرکدام وضعیت پدر ومادر از نظرسن و تحصیلات وشغلی باچه کسانی اکنون زندگی می کنند.

4- آیا تصمیم دارد که بعد از ازدواج مستقل از خانوادده باشد آیاتوانایی مستقل شدن رادارد؟
5- نظرهرکدام در مورد زندگی مشترک یا مستقل از خانواده چیست؟
6- آیادر حال حاضر مستقل (ازلحاظ منزل) زندگی می کند؟ چگونه اینطورشده است؟
7- خانواده های هرکدام در مورد استقلال آنها چه نظری دارند وآیا این اجازه را به آنها می دهند؟

8- آیا خود فرد توانایی عاطفی و روانی مستقل شدن از والدین را دارد؟
9- فکرمی کنید که امروزه استقلال بویژه استقلال عاطفی و روانی از خانواده تا چه حد در زندگی مشترک تاثیر گذار است؟
10- آیا توانا یی استقلال وبرخورداری مادی مناسب را دارید؟
11- آیا فکر می کنید که ازدواج جزء جدایی ناپذیر وضروری زندگی زندگی است؟ آیا فکرمی کنید که هرانسان سالمی باید در طول زندگی حتماً ازدواج کند؟ دلایل شما چیست؟

12- شما چرا می خواهید ازدواج کنید؟
13- انگیزه شما برای ازدواج چقدر است؟ به عبارت دیگر تاچه حد نیاز به ازدواج را در خودتان احساس می کنید؟
14- آیا ممکن است که شما بخاطر رها شدن از شرایط خانوادگی فشارآور ازدواج کنید؟
15- آیا ممکن است شما بخاطر نگرانی از بالا رفتن سن ازدواج کنید؟
16- آیا انگیزه شما از ازدواج ناشی از نیاز خودتان است یا اینکه به دلیل وسوسه ها یا فشارهای دیگران می خواهید ازدواج کنید؟
17- شما غکرمی کنیدازدواج تاچه حد در حفظ سلامتی روحی وروانی وجسمانی انسان موثراست؟

18- هدغهای شما در زندگی تا بحال چه بوده اند وبعدازاین چه خواهند بود؟ اولویت آنها چیست؟
19- هدفهای شما با هدغهای خانواده تان (ازاین به بعد) چقدر همانندهسند؟
20- هدفهای شما با هدفهای خانواده اتان قبل از این چقدر همانند بوده است؟ اگر همانند نبوده یا اختلاف نظراحتمالی ایجادشده چه می کرده اید یا خواهید کرد؟آیا تاثیری در تصمیم گیری های شما خواهدداشت؟

21- الگوی همسرایده آل ازنظر شما چیست؟ قبلاً چه بوده است؟
22- الگوی همسرایده آل از نظر خانواده شما چیست؟
23- آیا تفاوتی در نظرات شما وخانواده تان نسبت به الگوی همسر ایده آل وجود دارد؟
24- اگر تفاوتی وجود دارد نتایج احتمالی آن چیست وچگونه با آن کنارخواهید ؟آمد؟
25- اطرافیان شما در طرز فکر ونگرش وانگیزه شما نسبت به ازدواج چه تاثیری داشته اند؟

26- خصوصیات فردی مانند چاقی ، لاغری ، زیبایی (جذابیت صورت وکلام وتناسب اندام) قد، وزن وتیپ داشتن چقدر برای شما مهمند؟
27- سابقه سلامت وبیماری از گذشته تا به حال چه بوده است ؟اگر مورد خاصی وجود دارد ذکرکنید.
28- سابقه سلامت وبیماری در خانواده شما واقوام ازلحاظ جسمی روانی وژنتیکی چگونه بوده است؟
29- آیا بلوغ جنسی برای شما به عنوان یک واقعه خوشایند بوده است یا اینکه باعث ناراحتی شما گردیده بوده است ؟
30- بطور کلی در مورد جایگاه مسائل جنسی در زندگی زناشویی چه نظری دارید؟

31- (درصورت بالا بودن سن طرفین) چرا تا به حال ازدواج نکرد ه اید؟
32- اگر خواستگاری رفته ویا خواستگار داشته اید ؛ دلیل رد آنها چه بوده است ؟
33- آیا سابقه تب وتشنج ، سرماخوردگی مکرر، حساسیتهای بدنی ، حساسیت غذایی خاص ، راه رفتن در خواب ، دندان قروچه در خواب ،
خرخرکردن در خواب داشته یا دارید؟
34- آیا خواب کم می بینید؟ یا زیاد ؟ آیا خواب برجسته ومهمی داشته اید؟ درصورت امکان ذکرشود.

35- استرسهای مهم زندگی شما چه بوده است ؟ با آنها چگونه برخورد کرده اید ؟
36- چه چیزهایی در زندگی برای شما تهدید به شمار می آید ؟( زندگی فردی و مشترک )
37- آرزو دارید که چه چیزهایی در زندگی شما اتفاق بیفتد؟
38- چه آرزو هایی دارید؟ از چه چیزهایی خوششتان می آید؟ چه چیزهایی را دوست دارید که داشته باشید؟
39- ازچیزهای مورد علاقه کدام یک را درحال حاضر دارید؟

40- چه چیزهایی برای او مهم هستند وجنبه ارزشی دارند؟ اولویت های ارزشی او چیست؟
41- در مواجه با سختی ها یا وقایع غیر منتظره ومخرب ( سیل زلزله- تصادف و.....) چه باید کرد ؟ شما چه می کنید؟
42- علاقه منی های خاص شما چیستند؟( ورزش موسقی مسافرت تحصیل وادامه آن شغل مطالعه فرزند پروری خانه داری و......)
43- ضرورت یا ضرورتهای وجود فرزند چیست؟
44- نظر شما در مورد زمان فرزند دار شدن چیست؟ آیا نظر خاصی دارید؟ چرا؟

45- آیا مایلید 2 یا 3 سال بعد از ازدواج فرزند دار شوید؟ در این مورد چقدر قاطع هستید؟ چه چیزی ممکن است تصمیم شما را عوض کند؟
46- چه راه یا راههای را جهت تامین وتضمین هدف فوق در پیش خواهید گرفت ؟
47- آیا حاضرید جهت آگاهی بیشتر ودقیق تر از روشهای جلوگیری از بارداری به متخصص زنان وزایمان و یا متخصص مراجعه کنید؟
48- کدامیک از شما داوطلب استفاده از این روشها هستید؟ هردو ؟ هیچکدام ؟ چرا؟
49- کدامیک از شما اصرار دارید بلافاصله بعد از ازدواج فرزند دار شوید؟ چرا؟

50- آیا حاضرید که بعد از بوجود آمدن تعداد کافی فرزند اقدام به عمل جراحی ( وازکتومی ، تویکتومی)نمادید؟آیا در این مورد نظر خاصی دارید؟
51- تا چه حد حاضرید که از مشاور ، پزشک ومتخصص در رابطه با جنبه های مختلف زندگی تان (درصورت لزوم) کمک بگیرید؟ چه زمانی را شما مناسب جهت مراجعه با متخصصین می دانید؟ به عبارت دیگر موارد مورد لزوم به نظر شما در چه شرایطی هستند؟
52- در مورد تعداد فرزندان چه نظری دارید؟
53- در مورد نام فرزندان چه نظری دارید؟
54- در مورد فاصله زمانی بین تولدها چه نظری دارید؟
55- در مورد جنسیت فرزندان چه نظری دارید؟

56- آیا شما اصرار خاصی در مورد دختر یا پسر بودن فرزندان دارید؟
57- نظرشما در مورد فرزند داری وفرزند پروری تاچه حد مستقل از خانواده هایتان است؟
58- آیا شما موافقید که والدینتان در پرورش فرزندان شما نقش یا دخالتی داشته باشند؟
59- شما تا چه حد برآورده کننده آرزوهای خانواده هایتان بوده اید یا هستید یا باید باشید؟
60- آیا فکر می کنید که یک ازدواج ارزش این همه گفتگو وتوافق را دارد؟


آدرس مطب : 1
تلفن : 1 - 1

نظرات کاربران درباره این مطلب :

امیدرجبی پورکشایه از کلاچای [ 1393-02-25 ]
سلام احسنت بر خانم دکتر

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اگه کار امروز را به فردا بیوگرافیEnglish Articlesمطالب و مقالاتنوشته هاي كاربراننکات جالب و خواندنیپيام هفتهآزمونهای شخصیترزومه(CV)سخنان بزرگانصفحه اصلیسوالات پزشکی